Административные процедуры

 
 

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляе

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“Гараднянская  сярэдняя школа”

па заявах грамадзян

 

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.2. Выдача даведкі з месца работы, службы, займаемай пасады

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад – сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.5 Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

пашпарт або  іншы дакумент, які сведчыць аб асобе лісток непрацаздольнасці

даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднедзенны заработак для назначэння дапамогі, складаецца з перыяда работы ў розных наймальнікаў

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый  і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

 6. Тэрмін дзеяння        дакумента,    які          выдаецца           пры  ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры                                                                                                                                                                         на тэрмін, які   ўказаны ў  лістку не працаздольнасці

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.6  Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

заява, пашпарт або  іншы дакумент, які сведчыць аб асобе,  даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася у Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей), копія рашэння суда аб усынаўленні   (удачарэнні

(далей – усынаўленне) – для сямей, якія ўсынавілі (удачарыўшых) (далей ўсынавішыя дзяцей выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў(усынавіцелей удачырыцелей), апекуноў або іншыя дакументы, якія падцвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месцы  назначэння дапамогі  копія рашэння суда аб скасаванні шлюба або пасведчання аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які падцвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сямей копія рашэння мясцовага выканаўчага і  распараджальнага аргана аб устанаўленні апекі (папечыцельства) – для асоб назначаных  апекунамі (папечыцелямі) дзіцяці пасведчання аб  заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заявіцель не знаходзіцца ў шлюбу       

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

аднаразова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.8 Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-нядзельнага тэрміну цяжарнасці

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

заява, пашпарт або  іншы дакумент, які сведчыць аб асобе

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заявіцеля і мужа заявіцеля або іншыя дакументы, якія падцвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца назначэння дапамогі

копія    рашэння суда аб скасаванні шлюбу або паседчання аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент які падцвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сямей

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заявіцель знаходзіцца ў шлюбу

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

аднаразова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.9 Назначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да  3-х гадоў

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

заява, пашпарт або  іншы дакумент, які сведчыць аб асобе пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і двух і больш непаўналетніх дзяцей – не менш двух пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадстаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, -  пры наяўнасці такіх пасведчанняў) копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага і   распорядительного органа аб устанаўленні апекі (папечыцельства) – для асоб назначаных апекунамі (папечыцелямі) дзіцяці  пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў пасведчанне пацярпеўшага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, другіх радыяцыйных аварый –  для грамадзян, якія  пастаянна

(преимущественно) пражываючых на тэрыторыі, якія   подверглісярадыяактыўнаму забруджванню ў зоне послядоўнага адсялення  і ў зоне з правам на адсяленне

пасведчанне аб заключэнні шлюбу –  у выпадку, калі заявіцель знаходзіцца ў шлюбу 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або паседчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які падцвярджае катэгорыюняпоўнай сям’і, - для няпоўных сямей  даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родам выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў(усынавіцелей, апекуноў або іншыя дакументы, якія падцвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэннямесца назначэння дапамогі даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам  даведка аб выхадзе на работу, службу па

заканчэнні   водпуску па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спынення выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцём да дасягнення  ім 3 гадоў і іншым членам сям’і  або сваякоў  дзіцяці даведка аб размерыдапамогі на дзяцей і перыяд яго выплаты – у выпадку змянення месца выплаты дапамогі

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па дзень дасягнення  дзіцём ўзросту 3 гадоў

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.9¹ Назначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхаван-ня дзіцяці да ўзроста 3 гадоў

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

Заява, пашпарт, або іншы дакумент, які сведчыць аб асобе, два пасведчанні аб нараджэнні:  адно на дзіця да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства,  якім прадстаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры    наяўнасці такіх пасведчанняў).

 Даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, - прадстаўляецца  на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў,які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнага). Копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей, якія ўсынавілі дзяцей

Копія рашэння мясцовага выканаўчага і распараджальнага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, якія назначаны апекунамі (папечыцелямі) дзіцяці. Пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выніку , калі заявіцель знаходзіцца ў шлюбе.

Копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент , які падцвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сямей.

Даведка аб перыядзе,за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родам, - для асоб, якім дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў назначаецца з дня, які ідзе за днём заканчэння перыяда  вызвалення ад работы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родам.

Выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцелей,апекуноў     (папячыцелей )) або іншыя дакументы, якія падцвярджаюць іх занятасць, - у выпадкунеабходнасці вызначэння месца  назначэння дапамогі.

Даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты – у выпадку змянення месца выплаты дапамогі або назначэння дапамогі па догляду за дзіцём да 3 гадоў другому  сваяку або члену сям’і дзіцяці (дзяцей),якія знаходзяцца ў водпуску па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з’яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам(айчымам).

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня  падачы заявы,а ў выпадку  запыта дакументаў- 1 мес. (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, і іншых арганізацый – 1 месяц

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін даты наступлення абставін, якія спыняюць выплату дапамогі

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.12 Назначэнне дапамогі на дзяцей   старшых за  3-ы гады

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

заява, пашпарт або  іншы дакумент, які сведчыць аб асобе пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадстаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, -  пры наяўнасці такіх пасведчанняў) копія пасведчанняў) копія рашэння суда аб усынаўленні – для сямей, якія ўсынавілі дзяцей копія рашэння мясцовага выканаўчага і  распараджальнага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб назначаных апекунамі (папечыцелямі) дзіцяці  пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі айчыма), усынавіцеля,   апекуна (папечыцеля,якія з’яўляюцца  інвалідамі даведка аб прызыве на срочную ваенную службу пасведчанне  аб заключэнні шлюбу –  у выпадку калі заявіцель знаходзіцца у шлюбу копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які падцвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сямей  копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сямей ваенаслужачых, якія праходзяць тэрміровую ваенную службу даведка аб тым, что грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых 14 гадоў прадстаўляецца на час назначэння права на дапамогу і на пачатак вучэбнага года

выпіскі з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцелей, апекуноў) (папечыцелей) або іншыя дакументы, якія падцвярджаюць  іх занятасць Звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, папярэдняга году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і,бацькі ў няпоўнай сям’і, усынавіцеля, апекуна (папечыцеля даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыяду яго выплаты –  у выпадку змянення месца выплаты дапамогі

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім налічана дапамога, або  па дзень дасягнення дзіцём 16-,18 летняга ўзросту

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.13 Назначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад – сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

лісток непрацаздольнасці

4. Памер платы,якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый  і (або) палучэння дадатковай інфармацыі, неабходнй для назначэння дапамогі,  – 1 месяц

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін указаны ў лістку непрацаздольнасці

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.14 Назначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да  3-х гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад – сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

лісток непрацаздольнасці

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый  і (або) палучэння дадатковай інфармацыі, неабходнй для назначэння дапамогі,  – 1 месяц

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін указаны ў лістку непрацаздольнасці

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.16 Назначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

лісток непрацаздольнасці

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запроса дакументаў і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый  і (або) палучэння дадатковай інфармацыі, неабходнй для назначэння дапамогі,  – 1 месяц

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

на тэрмін указаны ў лістку непрацаздольнасці

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і заканчэння выплаты дапамогі

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

пашпарт

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.24. Выдача даведкі аб незабеспячэнні дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагеры з кругласутачным  знаходжаннем

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

пашпарт

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці  да дасягнення 3-х гадовага ўзросту

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

пашпарт

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

2.44 . Выдача даведкі аб не выдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

пашпарт

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

5 дзён з дня звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

6.1. Выдача дублікатаў:

6.1.1. дакумента аб адукацыі, дадатка да яго, дакумента аб навучанні

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

Заява з тлумачэннем прычын страты або прывядзення яго ў непрыгоднасць;

Пашпарт, або іншы дакумент, які сведчыць аб асобе; дакумент, які прыйшоў у няпрыгоднасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у няпрыгоднасць;

дакумент, які сведчыць аб унясенні платы

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

0,1 базавай велічыні – за дублікат  пасведчання аб агульнай базавай адукацыі,атэстата аб  агульнай сярэдняй адукацыі  –  на рахунак BY02AKBB36042260024571200000;

бясплатна – дублікат дадатка да дакумента аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

15 дзён з дня  падачы заявы, а ў выпадку  запыта дакументаў і (або) звестак ад іншых органаў  – 1 месяц.

 6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Безтэрмінова

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

6.3.Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (з указаннем  неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

Заява

Адна фатаграфія памерам 30*40 мм - у выпадку атрымання навучэнцам даведкі, якая пацвярджае права на льготы па праездзе на пасажырскім транспарце, прадугледжаныя заканадаўствам.

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

у дзень  звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

з 1 верасня або з даты падачы (у выпадку падачы заявы пасля 1 верасня) па 31 жніўня – для навучэнцаў, якія атрымліваюць агульную сярэднюю, спецыяльную адукацыю);

6 месяцаў для іншых навучэнцаў

 1. Назва адміністрацыйнай працэдуры

6.6. Пастаноўка на ўлік дзіцяці, які мае патрэбу ў вызначэнні ва ўстанову адукацыі для атрымання

2. Дзяржаўны орган (арганізацыя), у якую грамадзянін павінен звярнуцца

Гараднянская сярэдняя школа, Пешка Н.С., дырэктар, тэл. 72-3-81, каб.14

3. Дакументы і (або) сведкі, прадстаўляемыя грамадзянінам пры звароце

Пашпарт, або іншы дакумент, які сведчыць аб асобе законнага прадстаўніка дзіцяці;

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (пры яго наяўнасці – для дзяцей, якія з’яўляюцца непаўналетнімі іншаземнымі грамадзянамі,  асобамі без грамадзянства, якім прадстаўлены статус  бежанца або дадатковая абарона ў Рэспубліцы Беларусь або якія хадатайнічаюць аб прадстаўленні статуса бежанца або дадатковая абароне ў Рэспубліцы Беларусь)

4. Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Бясплатна

5. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

у дзень  звароту

6. Тэрмін дзеяння дакумента, які выдаецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

да  атрымання накіравання ва ўстанову адукацы